SISUSTUSSUUNNITTELU

TYÖSKENTELY - YMPÄRISTÖ

Työskentely- ympäristöä suunnitellessa perehdymme yrityksen toimintakulttuuriin, tilan käyttöön ja ergonomiaan
sekä osallistamme työntekijät eli tilankäyttäjät suunnitteluprosessiin.

Työskentely-ympäristö

Tutkiva ja osallistava suunnitteluprosessi

Tilan ja toimintakulttuurin kartoitus; ergonomia, esteettömyys ja valaistus 
Tilamuutostarpeen määrittely ja hyvinvoinnin muotoilu
Sisustussuunnittelu