SISUSTUSSUUNNITTELU

ASIAKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU SEKÄ ESTEETTÖMÄT TILARATKAISUT

Osallistamista, yhdessä suunnittelua ja tarpeiden kohtaamista.

TYÖSKENTELY-
YMPÄRISTÖN
SUUNNITTELU

Paikan, jossa tuotetaan ja ansaitaan, on hyvä olla viihtyisä ja ergonominen.
Se ruokkii motivaatiota ja luo uusia innovaatioita.
HOIVA-
YMPÄRISTÖN
SUUNNITTELU

Siellä missä meitä hoidetaan,
on oltava oikeanlaiset esteettömät tilat.
Tilat, joissa kaikkien on hyvä olla.
ELÄMYKSELLISTEN TILOJEN SUUNNITTELU

Jossain muualla. Vapaa aikaa, poissa arjesta. Rentoutumista ja elämän makuisia kokemuksia.