SISUSTUSSUUNNITTELU

HOIVAYMPÄRISTÖ

Meillä on kuulevat korvat ja herkkyyttä kohdata ihminen.
Silloin, kun tarvitaan hoitoa ja huolenpitoa inhimillisyyden on oltava ilmassa.
Tuomme näkemyksiä uudenlaisista tavoista tehdä ja toteuttaa.
Ohjaamme ja opastamme, kuinka hyvä olo tuodaan tilaan ja tilan käyttäjille.

Hoivaympäristöjen suunnittelu

Asiakastoiveiden kartoitus ja osallistavat taiteelliset menetelmät

Taiteelliset menetelmät osana suunnittelun alkutyöskentelyä. Ne voivat olla tuokioita, jossa esimerkiksi valokuvista jutustellen saamme tietoa toiveista ja tarpeista. Tiedonkeruun tuloksena ideoimme tilojen uudet toiminnalliset muutokset ja viihtyvyyteen liittyvät ratkaisut.

Esteettömyyskartoitus ja informatiivisuus

Teemme invaliidiliiton ESKEH- esteettömyyskartoituksen, jossa määritellään nykyiset tilat ja raportoidaan kehittämistarpeet. Informatiivisuudessa perehdymme tilan saavutettavuuteen ja toiminnan käytettävyyteen. 

Tilamuutostarpeiden määrittely ja sisustussuunnittelu

Hoiva-alojen ammattilaisten arvokas tieto terveydenhoitotyöstä auttaa meitä ymmärtämään ja kehittämään ratkaisuja, jotka helpottavat arkea. Kun tarpeet ja toiveet ovat meillä tiedossa pystymme suunnittelemaan toimintaympäristön tilat ergonomisiksi ja viihtyisiksi.

Hyvinvointia lisäävän ja virikkeistävän ympäristön suunnittelu

On tärkeää, että jokainen tuntee olevansa tarpeellinen ja huomioitu. Tilasuunnittelun onnistuminen luo hyvinvointia asiakkaille, potilaille, omaisille, henkilökunnalle, ihan kaikille. Mielenkiintoinen tila antaa mahdollisuudet moneen. 

Tutkiva ja osallistava suunnitteluprosessi​

Tilan ja toimintakulttuurin kartoitus; ergonomia, esteettömyys ja valaistus 
Tilamuutostarpeen määrittely ja hyvinvoinnin muotoilu
Sisustussuunnittelu

CASE: Asukkaiden toiveet kuuluville palvelukeskuksissa

Palvelukeskus kokonaisuuksissa keskityimme käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun niin, että arjessa tiloja käyttävät osallistuivat suunnitteluun, tässä tapauksessa asukkaat ja hoitohenkilökunta.

Prosessissa hyödynsimme palvelumuotoilua ja taiteellista toimintaa. Keskusteluissa ja kohtaamisissa vallitsi kunnioitus, luova vapaus ja tarinallisen tuottamisen mahdollisuus.

Tiedonkeruumme kohteissa oli tuottavaa ja tilojen suunnittelua hyvin tukevaa. Käytöömme muodostui konsepti yrityksen seuraavia suunniteltavia kohteita varten.