SISUSTUSSUUNNITTELU

TAITEELLINEN TOIMINTA & PALVELUMUOTOILU

Arjen muotoilua ja konseptointia. Kohtaamista ja kehittämistä.

Suunnitteluprosesseja ajaa halu toteuttaa ne mahdollisimman käyttäjäkeskeisesti, ihmisiä kuunnellen ja osallistaen. Tämän mahdollistaa taiteellinen toiminta ja poikkitaiteellinen ote. Se antaa vapauksia tutkia ja toimia persoonallisesti. Toteutuksessa palvelumuotoilu tarjoaa menetelmiä ja välineitä laadukkaan kehitystyön takaamiseksi.

sisustussuunnittelijat Kuopio

Taiteellinen toiminta

Taiteellinen toiminta vahvistaa ihmisläheistä työskentelyä, jossa elää sensitiivisyyden ja osallisuuden voima. Parhaillaan se nostaa esille aitoa, yhteisöstä syntyvää kulttuuria.

Taiteellisessa toiminnassa ja tutkimisessa voidaan kehittää erilaisia menetelmiä, jotka voivat paljastaa ja tehdä näkymätöntä näkyväksi jo suunnitteluvaiheessa. Toisinaan taas taiteellinen toiminta saa muotonsa yhteisö- tai ympäristötaiteena tai esimerkiksi valokuva-aineistona, joka toimii niin tutkimusmateriaalina kuin yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on käyttäjäkeskeinen ja poikkitieteellinen lähestymistapa, jonka avulla tähtäämme kokonaisvaltaiseen suunnitteluprosessiin. Se tähtää innovoimaan ja parantamaan olemassa olevia ympäristö- ja palvelukokonaisuuksia samalla pitäen huolen, että asiakaskokemukset ovat yhä käytettävämpiä ja halutuimpia sekä samaan aikaan organisaatiolle tehokkaita ja taloudellisia. 

Palvelumuotoilun kanssa käsikädessä käyvät myös kartoitukset kuten ergonomia-, esteettömyys- ja informatiivisuus -kartoitukset.

CASE: Osallisuudella nuorisokotia kehittämässä

Projektin tavoitteena oli saada nuorten ääni sekä kokemus kuuluville ja  näin saada heidät osallistumaan yhteisön asioihin Nuortenkoti Kasvunpolulla, Riistavedellä. 

Tähän tähdättiin hyödyntämällä vertaisuuden voimaa, taiteellisia menetelmiä sekä palvelumuotoilun työkaluja.

Projektia toteuttamassa ja nuoria kohtaamassa olivat Kokemuskuulijat, sijaishuollon kokemusasiantuntijatiimi.
Projektissa suuressa roolissa olivat luottamuksen rakentuminen, aitous, vertaisuus ja kivijalka-arvot. Projekti sisälsi autenttista itsensä ilmaisua, luottamuksellisia keskusteluja ja yhteiskehittelyä nuorten kanssa. Näiden kautta kehitettiin nuorisokodin ilmapiiriä ja toimintamalleja sekä nostettiin osallisuutta.