SISUSTUSSUUNNITTELU

ELÄMYKSELLISET TILAT

Elämyksiä, joita voi tarjota myös sisustetun ympäristön avulla.
Mietitään yhdessä millaiselle kohderyhmälle ympäristö halutaan suunnitella ja kuinka kohderyhmää tavoitetaan. Kustannustehokas tapa on hyödyntää myös olemassa olevia
tuotteita ja nähdä kiertotalouden mahdollisuudet.

Elämystilojen suunnittelu

Tilakokemuksista osuvia elämyksiä

Osallistavilla menetelmillä ideoidaan yhdessä yrityksellesi brändinne mukaisia uusia asiakas- ja ympäristökokemuksia. Palvelumuotoilun keinoin varmistamme, että kokonaisuus kohtaa kohderyhmän ja heidän maailmansa.

Esteettömyyskartoitusta ja informatiivisuutta

Kartoitamme tilan esteettömyyden ja informatiivisuuden. Suunnittelemme tilan ohjaavat elementit ja olemme mukana ideoimassa yksilöllisiä ratkaisuja informatiivisuuteen liittyen.

Taiteelliset menetelmät nostamassa aitoa kulttuuria

Päämääränä voi olla yhteisö- ja ympäristötaide tai taide tutkimisen välineenä jo suunnitteluprosessin aikana. Taiteen avulla voi osallistaa tai sitouttaa esimerkiksi muita paikallisia toimijoita, tehdä näkyväksi sen mikä on voinut olla piilossa ja vahvistaa yhteisöllistä kulttuuri-identiteettiä.

Sisustussuunnittelua ideoista toteutukseen

Tunnelmallisia kokonaisuuksia tarpeeseenne. Teemme myös tapahtumien stailauksia, kuten toritapahtumat ja teemabileet.

Tutkiva ja osallistava suunnitteluprosessi​

Tilan ja toimintakulttuurin kartoitus; ergonomia, esteettömyys ja valaistus 
Tilamuutostarpeen määrittely ja hyvinvoinnin muotoilu
Sisustussuunnittelu

CASE: Isä Camillon patio,
elämyksellinen ympäristö puiston ympäröimänä

Previous
Next

Toimeksiantona oli suunnitella ravintolan terassiympäristö, jollaista Kuopiolaiset tarvitsevat ja joka tukee Isä Camillon brändiä sekä arvoja.

Projektissa keskeinen osa oli taiteellisella ja luovalla ilmaisulla. Historiallisen rakennuksen, puistoympäristön sekä pation ja teosten välisellä keskustelulla.

Suunnittelumme pohjamateriaaliksi toteutimme kyselyn, joka antoi yritykselle tietoa asiakkaiden tottumuksista, tarpeista ja toiveista terassielämää koskien.

Lisäksi otimme kantaa informatiivisiin ratkaisuihin Camillon Pation logon sekä ravintolatiloihin ohjaavan ”tienviitan” suunnittelulla.